Thumnail
著者 Harada, Toshihide; Iwakawa, Yuuki; Ikeda, Hiromi; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Nitta, Yumiko; Yoshida, Akira; Tamura, Noriko; Iida, Tadayuki; Shiokawa, Mitsuhisa; Nitta, Kohsaku;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Shimizu, Yoshitaka; Tanigawa, Koichi; Ishikawa, Masami; Ouhara, Kazuhisa; Oue, Kana; Yoshinaka, Taiga; Kurihara, Hidemi; Irifune, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Tabata, Hiroki; Akita, Tomoyuki; Matsuura, Akiko; Kaishima, Terumi; Matsuoka, Toshihiko; Ohisa, Masayuki; Awai, Kazuo; Tanaka, Junko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Takehara, Hiroki; Tanabe, Kazuaki; Fujikuni, Nobuaki; Tahara, Hiroyuki; Ide, Kentarou; Tanaka, Yuka; Yasui, Wataru; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09