Thumnail
著者 Janakiraman, Harinarayanan; Nobukiyo, Asako; Inoue, Hiroko; Kanno, Masamoto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
2号
出版年月日 2011-06
Thumnail
著者 Nakatani, Hajime; Shoji, Hajime; Shibata, Mari; Yoshida, Mayumi; Tadokoro, Yuka; Ogura, Nozomi; Inoue, Yuichiro; Hanazaki, Kazuhiro; Hamada, Shinichi; Kawamura, Akihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
2号
出版年月日 2011-06
Thumnail
著者 Zenda, Takahiro; Miyamoto, Masaji; Kaneko, Shuichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
2号
出版年月日 2011-06
Thumnail
著者 Nishimoto, Takeshi; Iida, Koji; Kagawa, Kota; Watanabe, Yosuke; Kiura, Yoshihiro; Hashizume, Akira; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
2号
出版年月日 2011-06