著者 Nabika, Shinya; Kiya, Katsuzo; Satoh, Hideki; Mizoue, Tatsuya; Kondo, Hiroshi; Katagiri, Masaya; Nishisaka, Takashi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
著者 Kanamoto, Takashi; Kiuchi, Yoshiaki; Suehiro, Tatsunori; Nakano, Tohru; Nakano, Yutaka; Hirota, Atsushi; Miyata, Akira;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
著者 Ueno, Hiroki; Naka, Hiromitsu; Ohshita, Tomohiko; Wakabayashi, Shinichi; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
著者 Zenda, Takahiro; Kaneko, Shuichi; Noriki, Sakon;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12