Thumnail
著者 Hashizume, Akira; Kurisu, Kaoru; Iida, Koji; Arita, Kazunori; Akimitsu, Tomohide; Nagasaki, Nobukazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Jin, Longnan; Amatya, Vishwa Jeet; Takeshima, Yukio; Shrestha, Looniva; Kushitani, Kei; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Sasada, Shinsuke; Ojima, Yasutomo; Nishizaki, Masahiko; Harano, Masao; Matsukawa, Hiroyoshi; Aoki, Hideki; Shiozaki, Shigehiro; Ohno, Satoshi; Ninomiya, Motoki; Matsuura, Hiroo; Takakura, Norihisa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Tazaki, Tatsuya; Oue, Naohide; Ichikawa, Toru; Tsumura, Hiroaki; Hino, Hiroshi; Yamaoka, Hiroaki; Kanehiro, Tetsuya; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06