Thumnail
著者 Rodzi, Mohd; Ihda, Shozo; Yokozeki, Masako; Takeichi, Nobuo; Tanaka, Kimio; Hoshi, Masaharu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
4号
出版年月日 2009-12
Thumnail
著者 Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kutluk, Abdugheni; Shiba, Kenji; Tsuji, Toshio; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
4号
出版年月日 2009-12
Thumnail
著者 Liu, Liangji; Tanigawa, Koichi; Ota, Kohei; Tamura, Tomoko; Yamaga, Satoshi; Kida, Yoshiko; Kondo, Tomohiro; Ishida, Makoto; Otani, Tadatsugu; Sadamori, Takuma; Tsumura, Ryu; Takeda, Taku; Iwasaki, Yasumasa; Hirohashi, Nobuyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
4号
出版年月日 2009-12