Thumnail
著者 Suyama, Hidemichi; Kawasaki, Yuko; Morikawa, Shingo; Kaneko, Kotaro; Yamanoue, Takao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12
Thumnail
著者 Kimura, Tomoaki; Hayashida, Kenshi; Araki, Yoshimitsu; Morita, Takako; Yamaguchi, Noboru; Eboshida, Akira;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12
Thumnail
著者 Chikamura, Chiho; Iida, Tadayuki; Ishizaki, Fumiko; Aoi, Satomi; Kobayashi, Toshio; Kataoka, Tsuyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12
Thumnail
著者 Sadamori, Takuma; Kusunoki, Shinji; Otani, Tadatsugu; Ishida, Makoto; Masuda, Rieko; Tamura, Tomoko; Takeda, Taku; Tsumura, Ryu; Shokawa, Tomoki; Kondo, Tomohiro; Sakai, Hiroshi; Iwasaki, Yasumasa; Yamanoue, Takao; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
3・4号
出版年月日 2008-12