Thumnail
著者 Ohtani, Harumi; Shingu, Tetsuji; Chayama, Kazuaki; Hayashi, Kozo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06
Thumnail
著者 Nijiati, Keyoumu; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kimata, Yukie; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06
Thumnail
著者 Mochizuki, Hideki; Itakura, Hideki; Takamatsu, Michiya; Kiuchi, Yoshiaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06
Thumnail
著者 Teramoto, Seiichi; Arihiro, Koji; Koseki, Masato; Kataoka, Tsuyoshi; Asahara, Toshimasa; Ohdan, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
2号
出版年月日 2008-06