Thumnail
著者 Kimura, Koji; Sawa, Akihiro; Akagi, Shinji; Kihira, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
1・2号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Tsuboi, Keiko; Minegishi, Yukiko; Harada, Toshihide; Ishizaki, Fumiko; Nitta, Kohsaku;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
1・2号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Okimasa, Seiji; Yoshioka, Shinkichiro; Shibata, Satoshi; Awaya, Yoshikazu; Nagao, Yukiyasu; Murakami, Isao; Shigeto, Eriko; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
1・2号
出版年月日 2007-06