Thumnail
著者 Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Tashiro, Hirotaka; Tokita, Daisuke; Onoe, Takashi; Hayamizu, Keisuke; Asahara, Toshimasa; Doi, Shigehiro; Okumoto, Satoshi; Tanji, Chie; Kawai, Tohru; Taniguchi, Yoshihiko; Fukuda, Yasuhiko; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Uka, Junko; Minamoto, Atsushi; Shimizu, Ritsuko; Yamane, Ken; Yokoyama, Tomoko; Okumichi, Hideaki; Suzuki, Mina; Noma, Hidetaka; Mishima, Hiromu K.;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Sadatomo, Takashi; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Taniguchi, Eiji; Kodama, Yasunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Kiymaz, Nejmi; Yilmaz, Nebi; Mumcu, Cigdem;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06