Thumnail
著者 Tanaka, Hiroyuki; Yamanoue, Takao; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Arai, Mitsuo; Shimizu, Hajime; Shimizu, Michele Eisemann; Tanaka, Yoshimi; Yanagisawa, Ken;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Sugiyama, Kazuhiko; Inoue, Tatsushi; Satoh, Hitoshi; Hibino, Seiichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Shibukawa, Masaaki; Nomura, Masayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09