Thumnail
著者 Fukuhara, Shinichi; Migita, Keisuke; Iida, Koji; Okabayashi, Kiyoshi; Inoue, Takeshi; Iwasaki, Yasumasa; Wada, Seishi; Yamanoue, Takao; Ohtani, Minako;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Imai, Katsuhiko; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa; Ishii, Osamu; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Horie, Shigeaki; Yasuda, Mineo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Herrera, Lourdes Rosario; Kakehashi, Masayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Tsuyama, Naohiro; Ide, Toshinori; Noda, Asao; Iwamoto, Keisuke S.; Mizuno, Terumi; Kyoizumi, Seishi; Seyama, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
1号
出版年月日 2001-03