Thumnail
著者 Ikeda, Masanobu; Tatsukawa, Yorimitsu; Yahata, Hiroshi; Koide, Kei; Kimura, Atsuo; Asahara, Toshimasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Yamashita, Shoko; Nagai, Nobutaka; Oshita, Takafumi; Sakata, Kenichiro; Murakami, Tomohiro; Shigemasa, Kazushi; Tanioka, Yoshihide; Inai, Kouki; Ohama, Koso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Shibamura, Hidenori; Imanishi, Kaoru; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Orihashi, Kazumasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Toda, Katsuhiro; Yoneda, Seizou; Morioka, Tetsuya; Kawanishi, Hidenori; Azuma, Kazuyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12
Thumnail
著者 Kaneko, Fuminari; Onari, Kiyoshi; Kawaguchi, Kotaro; Tsukisaka, Kazuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
4号
出版年月日 2000-12