Thumnail
著者 Niinai, Hiroshi; Nakagawa, Itsuo; Shima, Takeshi; Kawamoto, Masaaki; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Yen, Sun-To; Andrew, Paul D.; Cummings, Gordon S.;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Hino, Hiroshi; Sugino, Keizo; Ono, Eiji; Nakanishi, Toshio; Kitamoto, Mikiya; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Shimamoto, Fumio; Ito, Katsuhide;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Nakahara, Hideki; Fukuda, Toshikatsu; Nakatani, Tamaki; Yano, Masatsugu; Hino, Hiroshi; Okamoto, Yuzo; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Kitamoto, Mikiya; Nakanishi, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Itamoto, Toshiyuki; Katayama, Koji; Nakahara, Hideki; Okamoto, Yuzo; Hino, Hiroshi; Ono, Eiji; Dohi, Kiyohiko; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Nakahara, Hideki; Katayama, Koji; Itamoto, Toshiyuki; Sugino, Keizo; Moriwaki, Katsufumi; Shiroyama, Kazuhisa; Azuma, Kazuyoshi; Ito, Katsuhide; Shimamoto, Fumio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Muraki, Koutarou; Satoh, Kazuki; Okahata, Hiroyasu; Hirai, Yuko; Akiyama, Mitoshi; Nakata, Yoshihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
4号
出版年月日 1998-12