著者 Sumimoto, Ryo; Fukuda, Yasuhiko; Shinomiya, Takahisa; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Hirai, Shinji; Fukunaga, Shintaro; Sueshiro, Masafumi; Watari, Masanobu; Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Yoshimura, Osamu; Takayanagi, Kiyomi; Kobayashi, Ryuji; Hosoda, Masataka; Minematsu, Akira; Sasaki, Hisato; Maejima, Hiroshi; Matsuda, Yuiti; Tanaka, Satiko; Matsuo, Akihisa; Kanemura, Naohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Fukuda, Yasuhiko; Kanbe, Masayuki; Sumimoto, Ryo; Yoneya, Taiko; Takeshita, Takenori; Hoshino, Shuji; Shintaku, Sadanori; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Marubayashi, Seiji; Tanaka, Tsuneo; Shimizu, Yohsuke; Matugu, Yasuhiro; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Maeda, Takashi; Oshiro, Yoshio; Miura, Yoshio; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Shirai, Chiharu; Sugai, Motoyuki; Komatsuzawa, Hitoshi; Ohta, Kouji; Yamakido, Michio; Suginaka, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06
著者 Marubayashi, Seiji; Sugi, Keiji; Ishiyama, Kouhei; Fukuma, Kazuyuki; Okada, Kazuro; Hinoi, Takao; Ikeda, Masahiro; Haruta, Haruki; Sugino, Keizou; Asahara, Toshimasa; Kawano, Hironori; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
2号
出版年月日 1998-06