著者 Fujiwara, Seiji; Miyake, Yoichiro; Usui, Tsuguru; Suginaka, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
著者 Hiraoka, Akito; Karakawa, Shinji; Yamagata, Togo; Matsuura, Hideo; Kajiyama, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
著者 Kitaguchi, Souichi; Takeshima, Yukio; Nishisaka, Takashi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
著者 Ishikawa, Satoshi; Ozaki, Toshifumi; Kawai, Akira; Inoue, Hajime; Doihara, Hiroyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03
著者 Okabayashi, Seiji; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Sugino, Keiso; Marubayashi, Seiji; Ohdan, Hideki; Noriyuki, Toshio; Katayama, Kouji; Itamoto, Toshiyuki; Nakanishi, Toshio; Tazuma, Susumu; Kajiyama, Goro; Moriwaki, Katsufumi; Yuge, Osafumi; Otani, Minako; Okabayashi, Seiji; Yokoyama, Takashi; Shimamoto, Fumio; Itoh, Hisao; Yokoyama, Tatsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
1号
出版年月日 1998-03