Thumnail
著者 Yoshihara, Masaharu; Sumii, Koji; Haruta, Ken; Kiyohira, Kuninushi; Hattori, Nobuaki; Tanaka, Shinji; Kajiyama, Goro; Shigenobu, Takuso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
2号
出版年月日 1997-06
Thumnail
著者 Ye, Xue-Feng; Yorioka, Noriaki; Oda, Hiroaki; Taniguchi, Yoshihiko; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
2号
出版年月日 1997-06
Thumnail
著者 Sakamoto, Noriaki; Toge, Tetsuya; Nishiyama, Masahiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
2号
出版年月日 1997-06
Thumnail
著者 Yokozaki, Michiya; Nawano, Shigeru; Nagai, Kanji; Moriyama, Noriyuki; Kodama, Tetsuro; Nishiwaki, Yutaka;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
2号
出版年月日 1997-06