Thumnail
著者 Nakao, Tatsuya; Fujimoto, Keiko; Brodman, Richard F.; Oka, Yasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03
Thumnail
著者 Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03
Thumnail
著者 Yorishima, Tsutomu ; Nagai, Nobutaka; Ohama, Koso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03
Thumnail
著者 Ueda, Hironori; Imazu, Michinori; Hayashi, Yasuhiko; Ono, Koichi; Yasui, Wataru; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03
Thumnail
著者 Furue, Toshiaki; Yakehiro, Masuhide; Seyama, Issei;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03
Thumnail
著者 Kawakami, Yosuke; Nagai, Nobutaka; Ota, Sanae; Ohama, Koso; Yamashita, Uki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
46巻
1号
出版年月日 1997-03