Thumnail
著者 Atalay, Fuat; Kirimlioğlu, Vedat; Gündoğdu, Haldun; Akincioğlu, Tevfik; Gencer, Alparslan;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Igawa, Mikio; Urakami, Shinji; Shirakawa, Hiroki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Usui, Tsuguru; Moriyama, Hiroyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Nagai, Nobutaka; Takehara, Kazuhiro; Murakami, Takahiro; Ohama, Koso ; Miyaoka, Shigeki; Fujii, Tsuneo; Matsubayashi, Shigeru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Kusumoto, Yoshisuke; Sato, Akinao G.; Kaneda, Kazufumi; Nakamae, Eihachiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Igawa, Mikio; Urakami, Shinji; Shirakawa, Hiroki; Shiina, Hiroaki; Ishibe, Tomoyuki; Kadena, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Kawanishi, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Morishita, Nobuyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Kadena, Hitoshi; Igawa, Mikio; Shigeta, Masanobu; Nakamoto, Takahisa; Usui, Tsuguru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Nomura, Shuichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Atalay, Fuat; Balci, Sevim; Kirimlioğlu, Vedat; Dağli, Ülkü;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Kochi, Kazuhiro; Imai, Katsuhiko; Shiraga, Koutaro; Kono, Satoshi; Komiya, Tatsuhiko; Kanzaki, Yoshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
4号
出版年月日 1995-12