Thumnail
著者 Aughsteen, Adib A.; Kataoka, Katsuko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Banu, Nazifa; Hara, Hitoshi; Egusa, Genshi; Yamakido, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Liu, Gang;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Tanra, Andi J.; Kagaya, Ariyuki; Motohashi, Nobutaka; Uchitomi, Yosuke; Yamawaki, Shigeto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Wada, Seishi; Murakami, Hironobu; Sueda, Taijiro; Kajihara, Hiroki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Setiani, Onny;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Sueda, Taijiro; Shikata, Hiroo; Mitsui, Norimasa; Sueshiro, Masafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Takimoto, Yasuo; Kuramoto, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
43巻
4号
出版年月日 1994-12