Thumnail
著者 Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
Thumnail
著者 Ozaki, Toshifumi; Sugihara, Shinsuke; Hamada, Masanori; Nakagawa, Yukou; Inoue, Hajime;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
Thumnail
著者 Sueda, Taijiro; Hayashi, Saiho; Nomimura, Takayuki; Kurisu, Yoshihiro; Orihashi, Kazumasa; Shikata, Hiroo; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
Thumnail
著者 Kanamoto, Yasuo; Sakano, Takashi; Usui, Tsuguru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09
Thumnail
著者 Kochi, Kazuhiro; Shigemoto, Shigenori; Isono, Motoaki; Maeda, Reiko; Maeda, Yasuo; Shigemoto, Miho; Yasui, Wataru; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
42巻
3号
出版年月日 1993-09