著者 Arita, Kazunori; Uozumi, Tohru; Kuwabara, Satoshi; Kiya, Katsuzo; Sumida, Masayuki; Iida, Koji; Zainal-Muttaqin; Monden, Shuji; Miyamoto, Yoshihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03
著者 Nishimoto, Kenji; Maruyama, Satoshi; Yasukawa, Akihiro; Ozaki, Masaharu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03
著者 Marubayashi, Seiji; Fukuda, Yasuhiko; Watanabe, Hiroshi ; Matsusaka, Chiko; Oshiro, Yoshio; Nitta, Kohsaku; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Dohi, Kiyohiko; Harada, Satoru; Tatsukawa, Yorimitsu; Kamikawa, Hiroyuki; Ookubo, Takashi; Sasaki, Hiroshi; Yamashita, Tatsuhiro; Yasuda, Katsuki; Nakayama, Hirofumi; Ito, Hisao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03
著者 Asano, Kenji; Iwasaki, Hiroya; Fujimura, Katsuyuki; Ikeda, Mitsunori; Sugimoto, Yoshimi; Matsubara, Akemi; Yano, Kazuko; Irisawa, Hiroko; Kono, Fujiko; Kanbe, Masayuki; Tsubokura, Tokuo; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
1号
出版年月日 1992-03