Thumnail
著者 Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Ito, Masaki; Hiraoka, Masataka; Kajiyama, Goro; Yamada, Hiroyasu; Fujita, Susumu; Kawamoto, Toshio; Kawamura, Hiroshi; Sasaki, Hiroshi; Okamoto, Sukeyoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Kasuga, Shigeo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Inagawa, Tetsuji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Takeichi, Nobuo; Dohi, Kiyohiko; Ito, Hisao; Hara, Hitoshi; Usui, Tsuguru; Yokoro, Kenjiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Saito, Chisato; Nishioka, Keiko; Watanabe, Shuichi; Masuda, Yu; Taguchi, Kohji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06
Thumnail
著者 Ishizaki, Fumiko; Harada, Toshihide; Kito, Shozo; Harada, Akira; Saeki, Masayumi; Nakamura, Shigenobu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
40巻
2号
出版年月日 1991-06