Thumnail
著者 Kawanishi, Masahiro; Nakamoto, Atsuko; Konemori, Gen; Horiuchi, Itaru; Kajiyama, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Sewake, Hitoshi; Miyamoto, Katsunari; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki; Matsuura, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Kim, Rungsa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Naya, Masato; Noguchi, Masanori; Mataki, Youichi; Deguchi, Takashi; Yasuda, Mineo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09
Thumnail
著者 Nakahara, Toshinori; Oki, Shuichi; Zainal Muttaqin; Tokuda, Yoshio; Emoto, Katsuya; Kuwabara, Satoshi; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
39巻
3号
出版年月日 1990-09