Thumnail
著者 Roy, Bidyut; Fujimoto, Nariaki; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kanehiro, Keiichi; Hayashi, Saiho; Maeda, Yoshiyuki; Ohno, Yoshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Mikami, Takashi; Kurisu, Kaoru; Kiya, Katsuzo; Mukada, Kazutoshi; Kawamoto, Keiichi; Hotta, Takuhiro; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Kanda, Tomoko; Takabatake, Ikuo; Fujisawa, Yuko; Ikeda, Tetsuya; Muneoka, Yojiro; Kobayashi, Makoto;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Minagi, Shogo; Watanabe, Hideyuki; Tsuru, Hiromichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Ito, Hisao; Oda, Noriko; Itou, Masanori; Kameda, Takashi; Nakayama, Hirofumi; Tahara, Eiichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Hiraoka, Yukio; Imada, Atsushi; Tanaka, Junko; Okuda, Hisanori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Sato, Nobuyoshi; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Inai, Kouki; Akamizu, Hiroshi; Eto, Ryozo; Nishida, Toshihiro; Ohe, Kazuhiko; Kobuke, Toshihiro; Nambu, Shigeru; Matsuki, Kei; Tokuoka, Shoji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Matsuyama, Toshiya; Matsumura, Takashi; Kawahori, Katsufumi; Hoshino, Shuji; Takahashi, Tadateru; Nakagawa, Yoshimoto; Dohi, Kiyohiko; Yamamoto, Masami;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Sakano, Takashi; Hamasaki, Takashi; Kawaguchi, Yoshinori; Tanaka, Yoshito; Ueda, Kazuhiro; Hiramoto, Takehiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Sakoda, Katsuaki; Uozumi, Tohru; Oki, Shuuichi; Yamanaka, Masami; Hatayama, Takashi; Nakahara, Toshinori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09
Thumnail
著者 Yamamoto, Mitsuo; Kuwabara, Sachitoshi; Uozumi, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
3号
出版年月日 1989-09