Thumnail
著者 Hayakawa, Norihiko; Ohtaki, Megu; Ueoka, Hiroshi; Matsuura, Masaaki; Munaka, Masaki; Kurihara, Minoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Tanaka, Junko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Oda, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Katsube, Yasuhiro; Fujiwara, Hisaya; Tanioka, Yoshihide; Imajo, Masahiko; Fujiwara, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06
Thumnail
著者 Yamamoto, Mitsuo; Kuwabara, Sachitoshi; Ohta, Masahiro; Uozumi, Tohru; Doi, Hitoka;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
2号
出版年月日 1989-06