Thumnail
著者 Iwanaga, Yuzuru; Tsuji, Moriyasu; Tanaka, Noriyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
Thumnail
著者 Chikasue, Fumihiko; Kojima, Tohru; Miyazaki, Tetsuji; Yashiki, Mikio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
Thumnail
著者 Naito, Akira; Ito, Katsuhide; Fukuoka, Haruhito; Ito, Shoko; Naito, Kumiko; Katsuta, Shizutomo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
Thumnail
著者 Orihashi, Kazumasa; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Sueda, Taijiro; Ishihara, Shin;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12
Thumnail
著者 Sueda, Taijiro; Matsuura, Yuichiro; Ishihara, Hiroshi; Hamanaka, Yoshiharu; Kawaue, Yasushi; Kanehiro, Keiichi; Nomimura, Takayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
37巻
4号
出版年月日 1988-12