著者 KISHIMOTO, Shinya; KOBAYASHI, Hirofumi; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; SHIMIZU, Satoru; YAMAMOTO, Masahiro; TAMARU, Takaji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 SUEDA, Taijiro; MAEDA, Yoshiyuki; HAMANAKA, Yoshiharu; ISHIHARA, Hiroshi; MATSUURA, Yuichiro; KAJIHARA, Hiroki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 NAOMOTO, Yoshio; TANAKA, Noriaki; KONDO, Hidenori; MOTODA, Ryuichi; ANDO, Shunsaku; KURIMOTO, Masasi; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 KAWANISHI, Masahiro; HIRAOKA, Masataka; MATSUOKA, Shigenobu; HASHIMOTO, Kazuhisa; KIHARA, Hiromi; FUKUDA, Shinji; MUNAKA, Masaki; KONEMORI, Gen; KANAYA, Takeo; NAKAMOTO, Atsuko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 SAKAGAMI, Kenichi; NAMBA, Akira; TANAKA, Kohtaro; OSAKI, Toshihide; ONISHI, Tetsuya; SONE, Yoshiyuki; KINOSHITA, Masaharu; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 HAMADA, Taizo; YUHDA, Sadayuki; SHIGETO, Naofumi; TAMAMOTO, Mitsuhiro; NAHARA, Yukinori; SADAMORI, Shinsuke;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 KASUGA, Shigeo; YOSHIDA, Susumu; NAKAGAWA, Shizutoshi; HARADA, Yasuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 WATANABE, Akiharu; NAKATSUKASA, Harushige; KOBAYASHI, Michio; NAGASHIMA, Hideo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 MATSUYAMA, Toshiya; TAKEICHI, Nobuo; OKAMOTO, Hideki; MORI, Masahiro; HARUTA, Rumi; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 MATSUYAMA, Toshiya; SUGINO, Keiso; ASAHARA, Toshimasa; DOHI, Kiyohiko; ISHIDA, Minoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 YORIOKA, Noriaki; WADA, Koji; KANAHARA, Koji; OGAWA, Takahiko; TAKAHASHI, Naoko; ODA, Hiroaki; HIRABAYASHI, Akira; KOBAYASHI, Makoto; OKUSHIN, Sayuri; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09