Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Ikebe, Chiho; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Biology
209巻
4号
出版年月日 2015-05-18
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Kawakami, Tomoki; Okazaki, Masaki; Kume, Kazunori; Ngang, Heok Tang; Toda, Takashi;
掲載誌名 Molecular Biology of the Cell
28巻
25号
出版年月日 2017-12-01
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Yamauchi, Tomoaki; Toda, Takashi;
掲載誌名 Journal of Cell Science
131巻
1号
出版年月日 2018-01-04
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Yamada, Yusuke; Toda, Takashi;
掲載誌名 G3:Genes, Genomes, Genetics
9巻
1号
出版年月日 2019-01-01
Thumnail
著者 Yukawa, Masashi; Okazaki, Masaki; Teratani, Yasuhiro; Furuta, Ken'ya; Toda, Takashi;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-05-14
Thumnail
著者 Takahashi, Katsunori; Imano, Ryota; Kibe, Tatsuya; Seimiya, Hiroyuki; Muramatsu, Yukiko; Kawabata, Naoki; Tanaka, Genki; Matsumoto, Yoshitake; Hiromoto, Taisuke; Koizumi, Yuka; Nakazawa, Norihiko; Yanagida, Mitsuhiro; Yukawa, Masashi; Tsuchiya, Eiko; Ueno, Masaru;
掲載誌名 Molecular and Cellular Biology
31巻
3号
出版年月日 2011-02