Thumnail
著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Ishida, Atsuhiko; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Journal of Biological Chemistry
290巻
37号
出版年月日 2015-09-11
Thumnail
著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Tanaka, Miki; Tsuji, Mayumi; Kawamoto, Toshihiro; Kawato, Suguru; Vogel, Christoph F. A.; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2014-07-24
Thumnail
著者 Ishida, Atsuhiko; Tsumura, Kumiko; Oue, Megu; Takenaka, Yasuhiro; Shigeri, Yasushi; Goshima, Naoki; Ishihara, Yasuhiro; Hirano, Tetsuo; Baba, Hiromi; Sueyoshi, Noriyuki; Kameshita, Isamu; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 BioMed Research International
2013巻
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Higo, Shimpei; Hojo, Yasushi; Ishii, Hirotaka; Komatsuzaki, Yoshimasa; Ooishi, Yuuki; Murakami, Gen; Mukai, Hideo; Yamazaki, Takeshi; Nakahara, Daiichiro; Barron, Anna; Kimoto, Tetsuya; Kawato, Suguru;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
7号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Yamazaki, Takeshi; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
65巻
1号
出版年月日 2001-11-20