著者 Seki, Takahiro; Abe-Seki, Nana; Kikawada, Takahiro; Takahashi, Hideyuki; Yamamoto, Kazuhiro; Adachi, Naoko; Tanaka, Shigeru; Hide, Izumi; Saito, Naoaki; Sakai, Norio;
掲載誌名 The Journal of Biological Chemistry
285巻
43号
出版年月日 2010-08-12
著者 Tanaka, Takahiro; Sasaki, Misao; Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D
49巻
2号
出版年月日 1994-01
著者 Suzuki, Hiroshi; Sasaki, Misao; Yamamoto, Kazuhiro; Yokoyama, Jun'ichi;
掲載誌名 International Journal of Modern Physics A
9巻
2号
出版年月日 1994-01-20
著者 Nakao, Ken-ichi; Yamamoto, Kazuhiro; Maeda, Kei-ichi;
掲載誌名 Physical Review D
47巻
8号
出版年月日 1993-04-15
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Nagasawa, Michiyasu; Sasaki, Misao; Suzuki, Hiroshi; Yokoyama, Jun'ichi;
掲載誌名 Physical Review D
46巻
10号
出版年月日 1992-11-15
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Tomita, Kenji;
掲載誌名 Progress of Theoretical Physics
86巻
5号
出版年月日 1991
著者 Ando, Masaki; Kojima, Yasufumi; Arai, Koji; Aso, Youichi; Beyersdorf, Peter; Hayama, Kazuhiro; Iida, Yukiyoshi; Kanda, Nobuyuki; Kawamura, Seiji; Kondo, Kazuhiro; Mio, Norikatsu; Miyoki, Shinji; Moriwaki, Shigenori; Nagano, Shigeo; Numata, Kenji; Sato, Shuichi; Somiya, Kentaro; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Hirotaka; Takahashi, Ryutaro; Tatsumi, Daisuke; Tsunesada, Yoshiki; Zhu, Zong-Hong; Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Araya, Akito; Asada, Hideki; Barton, Mark A.; Fujiki, Youhei; Fujimoto, Masa-Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Hamuro, Yusaku; Haruyama, Tomiyoshi; Hayakawa, Hideaki; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, Gen'ichi; Iguchi, Hideo; Ioka, Kunihito; Ishitsuka, Hideki; Kamikubota, Norihiko; Kaneyama, Takaharu; Karasawa, Yoshikazu; Kasahara, Kunihiko; Kasai, Taketoshi; Katsuki, Mayu; Kawabe, Keita; Kawamura, Mari; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kokeyama, Keiko; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kuroda, Kazuaki; Kuwabara, Takashi; Matsuda, Namio; Miura, Kazuyuki; Miyakawa, Osamu; Miyama, Shoken; Mizusawa, Hiromi; Musha, Mitsuru; Nagayama, Yoshitaka; Nakagawa, Ken'ichi; Nakamura, Takashi; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Ken-ichi; Nishi, Yuhiko; Ogawa, Yujiro; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Okutomi, Akira; Oohara, Ken-ichi; Otsuka, Shigemi; Saito, Yoshio; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Kouichi; Sato, Nobuaki; Sato, Youhei; Seki, Hidetsugu; Sekido, Aya; Seto, Naoki; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shintomi, Takakazu; Soida, Kenji; Suzuki, Toshikazu; Takamori, Akiteru; Takemoto, Shuzo; Takeno, Kohei; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taniguchi, Shinsuke; Tanji, Toru; Taylor, C. T.; Telada, Souichi; Tochikubo, Kuniharu; Tokunari, Masao; Tomaru, Takayuki; Tsubono, Kimio; Tsuda, Nobuhiro; Uchiyama, Takashi; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken-ichi; Usui, Fumihiko; Waseda, Koichi; Watanabe, Yuko; Yakura, Hiromi; Yamamoto, Akira; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka;
掲載誌名 Physical Review D
71巻
出版年月日 2005-04-27
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Bassett, Bruce A.; Nishioka, Hiroaki;
掲載誌名 Physical Review Letters
94巻
5号
出版年月日 2005-02-11
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Bassett, Bruce A.; Nichol, Robert C.; Suto, Yasushi; Yahata, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
74巻
6号
出版年月日 2006-09-27
著者 Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D
71巻
10号
出版年月日 2005-05-10
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Sasaki, Misao; Tanaka, Takahiro;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
54巻
8号
出版年月日 1996-10-15
著者 Hamazaki, Takashi; Sasaki, Misao; Tanaka, Takahiro; Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
53巻
4号
出版年月日 1996-02-15
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Sugiyama, Naoshi;
掲載誌名 Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
58巻
10号
出版年月日 1998-10-09
著者 Yamamoto, Kazuhiro; Tsunoda, Keiji;
掲載誌名 Physical Review D
68巻
4号
出版年月日 2003-08-28
著者 Matsunaga, Norihito; Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
2006巻
1号
出版年月日 2006-01-01
著者 Hashida, J.; Mukaigawa, S.; Muta, Taizo; Ohkura, K.; Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D
59巻
10号
出版年月日 1999
著者 Hashida, J.; Mukaigawa, S.; Muta, Taizo; Ohkura, K.; Yamamoto, Kazuhiro;
掲載誌名 Physical Review D
61巻
4号
出版年月日 2000
著者 Liu, Guo-Chin; Yamamoto, Kazuhiro; Sugiyama, Naoshi; Nishioka, Hiroaki;
掲載誌名 Astrophysical Journal
547巻
出版年月日 2001
著者 Ueki, Tatsuya; Uyama, Taro; Yamamoto, Kazuhiro; Kanamori, Kan; Michibata, Hitoshi;
掲載誌名 Biochimica et biophysica acta
1494巻
出版年月日 2000