Thumnail
著者 Shuvaev, Anton N.; Horiuchi, Hajime; Seki, Takahiro; Goenawan, Hanna; Irie, Tomohiko; Iizuka, Akira; Sakai, Norio; Hirai, Hirokazu;
掲載誌名 The Journal of Neuroscience
31巻
40号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Shirai, Yasuhito; Morioka, Shoko; Sakuma, Megumi; Yoshino, Ken-ichi; Otsuji, Chihiro; Sakai, Norio; Kashiwagi, Kaori; Chida, Kazuhiro; Shirakawa, Ryutaro; Horiuchi, Hisanori; Nishigori, Chikako; Ueyama, Takehiko; Saito, Naoaki;
掲載誌名 Molecular biology of the cell
22巻
8号
出版年月日 2011-02-23
Thumnail
著者 Seki, Takahiro; Abe-Seki, Nana; Kikawada, Takahiro; Takahashi, Hideyuki; Yamamoto, Kazuhiro; Adachi, Naoko; Tanaka, Shigeru; Hide, Izumi; Saito, Naoaki; Sakai, Norio;
掲載誌名 The Journal of Biological Chemistry
285巻
43号
出版年月日 2010-08-12
Thumnail
著者 山脇 成人; 柿木 隆介; 酒井 規雄; 森信 繁;