著者 Utsumi, Yuki; Sato, Hitoshi; Ohara, Shigeo; Yamashita, Tetsuro; Mimura, Kojiro; Motonami, Satoru; Shimada, Kenya; Ueda, Shigenori; Kobayashi, Keisuke; Yamaoka, Hitoshi; Tsujii, Naohito; Hiraoka, Nozomu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
11号
出版年月日 2012
著者 Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Utsmi, Yuki; Morimoto, Osamu; Sato, Hitoshi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Hadano, Yuta; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
24号
出版年月日 2011-06-22
著者 Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
掲載誌名 Physical Review Letters
93巻
24号
出版年月日 2004-12-10
著者 Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
75巻
出版年月日 2007-03-24
著者 Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Hirai, Chiyuki; Taniguchi, Masaki; Koyama, Michie; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
掲載誌名 Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
70巻
6号
出版年月日 2004-08-05
著者 Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Koyama, Michie; Hirai, Chiyuki; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Taniguchi, Masaki;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
97巻
10号
出版年月日 2005-04-28
著者 Fukuma, Yasuhiro; Sato, Hitoshi; Fujimoto, K.; Tsuji, K.; Kimura, Akio; Taniguchi, Masaki; Senba, Shinya; Tanaka, Arata; Asada, Hironori; Koyanagi, Tsuyoshi;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
99巻
8号
出版年月日 2005-04-15
著者 佐藤 仁;
掲載誌名 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域
55号
出版年月日 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18547
著者 二宮 皓; 佐藤 仁; 金井 裕美子;
掲載誌名 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域
55号
出版年月日 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18543
著者 佐藤 仁;
掲載誌名 広島大学大学院教育学研究科紀要. 第三部, 教育人間科学関連領域
52号
出版年月日 2004-03-28
SelfDOI 10.15027/18460
著者 Negishi, Saiko; Negishi, H.; Nakatake, Masashi; Yamazaki, K.; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kobayashi, K.; Sugihara, K.; Oshima, H.;
掲載誌名 Journal of Physics and Chemistry of Solids
67巻
5-6号
出版年月日 2006-05