Thumnail
著者 Kanegane, Hirokazu; Hoshino, Akihiro; Okano, Tsubasa; Yasumi, Takahiro; Wada, Taizo; Takada, Hidotoshi; Okada, Satoshi; Yamashita, Motoi; Yeh, Tzu-wen; Nishikomori, Ryuta; Takagi, Masatoshi; Imai, Kohsuke; Ochs, Hans D.; Morio, Tomohiro;
掲載誌名 Allergology International
67巻
1号
出版年月日 2018-01
Thumnail
著者 Asano, Takaki; Okada, Satoshi; Tsumura, Miyuki; Yeh, Tzu-Wen; Mitsui-Sekinaka, Kanako; Tsujita, Yuki; Ichinose, Youjiro; Shimada, Akira; Hashimoto, Kunio; Wada, Taizo; Imai, Kohsuke; Ohara, Osamu; Morio, Tomohiro; Nonoyama, Shigeaki; Kobayashi, Masao;
掲載誌名 Frontiers in Immunology
9巻
出版年月日 2018-04-05