Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
11号
出版年月日 2009-04-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
9号
出版年月日 2009-03-25
Thumnail
著者 Adhikari, Rupendra B; Eguchi, Kuniki; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Nepal Journal of Neuroscience
10巻
2号
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Nabika, Shinya; Oki, Shuichi; Migita, Keisuke; Isobe, Naoyuki; Okazaki, Takahito; Watanabe, Yosuke;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
4号
出版年月日 2002-10
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
110巻
4号
出版年月日 2008-04
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12