Thumnail
著者 Tabata, Hiroki; Akita, Tomoyuki; Matsuura, Akiko; Kaishima, Terumi; Matsuoka, Toshihiko; Ohisa, Masayuki; Awai, Kazuo; Tanaka, Junko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Ohisa, Masayuki; Aida, Misako;
掲載誌名 Chemical Physics Letters
511巻
1-3号
出版年月日 2011-07-26
Thumnail
著者 Chuon, Channarena; Svay, Somana; Lim, Olline; Nagashima, Shintaro; Yamamoto, Chikako; Ko, Ko; Fujii, Hiroko; Ohisa, Masayuki; Akita, Tomoyuki; Goto, Noboru; Fujimoto, Mayumi; Sugiyama, Aya; Katayama, Keiko; Sato, Tomoki; Tanaka, Junko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09