Thumnail
著者 Park, Se Chang; Shimamura, Ichiro; Hagihira, Masaru; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
35巻
2号
出版年月日 2000-06
Thumnail
著者 Tanasomwang, Varin; Nakai, Toshihiro; Nishimura, Yuriko; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
33巻
5号
出版年月日 1998-12
Thumnail
著者 Sugumart, Gopalrajan; Nakai, Toshihiro; Hirata, Yasushi; Matsubara, Danji; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
33巻
2号
出版年月日 1998-06
Thumnail
著者 Tanaka, Shinji; Aoki, Hideo; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
33巻
1号
出版年月日 1998-03
Thumnail
著者 de la Peña, Leobert D.; Koube, Hiroshi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
32巻
4号
出版年月日 1997-12
Thumnail
著者 Suprapto, Hari; Hara, Takaaki; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
31巻
4号
出版年月日 1996-12
Thumnail
著者 Fukuda, Yutaka; Nguyen, Huu Dung; Furuhashi, Makoto; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
31巻
3号
出版年月日 1996-09
Thumnail
著者 馬久地 隆幸; 清川 智之; 本多 数充; 中井 敏博; 室賀 清邦;
掲載誌名 魚病研究
30巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 馬久地 隆幸; 清川 智之; 本多 数充; 中井 敏博; 室賀 清邦;
掲載誌名 魚病研究
30巻
4号
出版年月日 1995-12
Thumnail
著者 Nishizawa, Toyohiko; Kise, Masaaki; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
30巻
2号
出版年月日 1995-06
Thumnail
著者 de la Peña, Leobert D.; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
30巻
1号
出版年月日 1995-03
Thumnail
著者 Mamnur, Rashid M.; Mekuchi, Takayuki; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
29巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 Rashid, M. Mamnur; Honda, Kazumitsu; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
29巻
4号
出版年月日 1994-12
Thumnail
著者 中井 敏博; Nguyen, Huu Dung; 西澤 豊彦; 室賀 清邦; 有元 操; 大槻 観三;
掲載誌名 魚病研究
29巻
3号
出版年月日 1994-09
Thumnail
著者 Mushiake, Keiichi; Nishizawa, Toyohiko; Nakai, Toshihiro; Furusawa, Iwao; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 魚病研究
29巻
3号
出版年月日 1994-09
Thumnail
著者 Hata, Naomi; Okinaka, Yasushi; Sakamoto, Takahiro; Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
42巻
4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Mahmoud Mostafa Mahmoud; Okuda, Jun; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
41巻
4号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Kanamaru, Shunsuke; Yuasa, Akihiko; Nakaoka, Noriyoshi; Kawakami, Hidemasa; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
41巻
2号
出版年月日 2006-06
Thumnail
著者 Yasunobu, Hideki; Arikawa, Yoko; Furutsuka, Kaori; Dombo, Munehiko; Iida, Takaji; Mahmoud Mostafa Mahmoud; Okuda, Jun; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
41巻
1号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Mushiake, Keiichi; Arimoto, Misao; Furusawa, Toru; Furusawa, Iwao; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Nippon Suisan Gakkaishi
58巻
12号
出版年月日 1992