Thumnail
著者 栗栖 薫; 有田 和徳; 富永 篤; 迫原 修治; 飯澤 孝司;
Thumnail
著者 Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
Thumnail
著者 Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
2・3号
出版年月日 2009-09
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Hashizume, Akira; Kurisu, Kaoru; Iida, Koji; Arita, Kazunori; Akimitsu, Tomohide; Nagasaki, Nobukazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Nabika, Shinya; Kiya, Katsuzo; Satoh, Hideki; Mizoue, Tatsuya; Kondo, Hiroshi; Katagiri, Masaya; Nishisaka, Takashi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
Thumnail
著者 Nishimoto, Takeshi; Iida, Koji; Kagawa, Kota; Watanabe, Yosuke; Kiura, Yoshihiro; Hashizume, Akira; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
2号
出版年月日 2011-06
Thumnail
著者 Kagawa, Kota; Iida, Koji; Katagiri, Masaya; Nishimoto, Takeshi; Hashizume, Akira; Kiura, Yoshihiro; Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
2号
出版年月日 2012-06
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Kawamoto, Yukihiko; Murakami, Taro; Okamura, Akitake; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
3号
出版年月日 2012-09
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; Adhikari, Rupendra; Tamrakar, Samantha; Pant, Basanta; Koirala, Bhagwan; Yamaguchi, Satoshi; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Shinagawa, Katsuhiro; Miyoshi, Hiroyuki; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
61巻
4号
出版年月日 2012-12
Thumnail
著者 Miyamura, Sayuru; Yamaguchi, Satoshi; Tominaga, Atsushi; Kinoshita, Yasuyuki; Takeda, Masaaki; Usui, Satoshi; Morishige, Mizuki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Imada, Yasutaka; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Sadatomo, Takashi; Kuwabara, Masashi; Yamada, Toru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
4号
出版年月日 2014-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Arita, Kazunori; Ishifuro, Minoru; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
3号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Sugiyama, Kazuhiko; Inoue, Tatsushi; Satoh, Hitoshi; Hibino, Seiichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Ohba, Shinji; Kurisu, Kaoru; Arita, Kazunori; Tominaga, Atsushi; Shibukawa, Masaaki; Nomura, Masayuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Ohba, Shinji; Uozumi, Tohru; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru; Nakahara, Toshinori; Kuwabara, Satoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
44巻
1号
出版年月日 1995-03