Thumnail
著者 Nabika, Shinya; Kiya, Katsuzo; Satoh, Hideki; Mizoue, Tatsuya; Kondo, Hiroshi; Katagiri, Masaya; Nishisaka, Takashi; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
Thumnail
著者 Hashizume, Akira; Kurisu, Kaoru; Iida, Koji; Arita, Kazunori; Akimitsu, Tomohide; Nagasaki, Nobukazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
2号
出版年月日 2010-06
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
1号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Shibukawa, Masaaki; Sakamoto, Shigeyuki; Kiura, Yoshihiro; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
58巻
2・3号
出版年月日 2009-09
Thumnail
著者 Shrestha, Prabin; Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Takeda, Masaaki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
57巻
1号
出版年月日 2008-03
Thumnail
著者 Shibukawa, Masaaki; Hanaya, Ryosuke; Ito, Yoko; Wakasa, Tomochika; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Eguchi, Kuniki; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
56巻
3・4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Hanaya, Ryosuke; Arita, Kazunori; Itoh, Yoko; Kiura, Yoshihiro; Iida, Koji; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
55巻
1号
出版年月日 2006-03
Thumnail
著者 Watanabe, Yosuke; Yamasaki, Fumiyuki; Kajiwara, Yoshinori; Saitou, Taiichi; Nishimoto, Takeshi; Bartholomeusz, Chandra; Ueno, Naoto T; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Journal of Neuro-Oncology
100巻
3号
出版年月日 2010-12
Thumnail
著者 Yamasaki, Fumiyuki; Sugiyama, Kazuhiko; Ohtaki, Megu; Takeshima, Yukio; Abe, Nobukazu; Akiyama, Yuuji; Takaba, Junko; Vishwa, Jeet Amatya; Saitou, Taiichi; Kajiwara, Yoshinori; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 European Journal of Radiology
73巻
3号
出版年月日 2010-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Tsumura, Ryu; Okazaki, Takahito; Matsushige, Toshinori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
11号
出版年月日 2009-04-03
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Sumida, Masayuki; Takeshita, Shinichiro; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
151巻
9号
出版年月日 2009-03-25
Thumnail
著者 Doskaliyev, Aidos; Yamasaki, Fumiyuki; Kenjo, Masahiro; Shrestha, Prabin; Saito, Taiichi; Hanaya, Ryosuke; Sugiyama, Kazuhiko; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Journal of Neuro-Oncology
88巻
3号
出版年月日 2008-07
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Okazaki, Takahito; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
110巻
4号
出版年月日 2008-04
Thumnail
著者 Yan, Hai-Dun; Ishihara, Kumatoshi; Hanaya, Ryosuke; Kurisu, Kaoru; Serikawa, Tadao; Sasa, Masashi;
掲載誌名 Epilepsia
48巻
4号
出版年月日 2007-04
Thumnail
著者 Hashizume, Akira; Iida, Koji; Shirozu, Hiroshi; Hanaya, Ryosuke; Kiura, Yoshihiro; Kurisu, Kaoru; Otsubo, Hiroshi;
掲載誌名 Brain Research
1144巻
出版年月日 2007-03-04
Thumnail
著者 Sadatomo, Takashi; Yuki, Kiyoshi; Migita, Keisuke; Taniguchi, Eiji; Kodama, Yasunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
2号
出版年月日 2005-06
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Eguchi, Kuniki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Clinical Neurology and Neurosurgery
108巻
6号
出版年月日 2006-09
Thumnail
著者 Sakamoto, Shigeyuki; Ohba, Shinji; Shibukawa, Masaaki; Kiura, Yoshihiro; Arita, Kazunori; Kurisu, Kaoru;
掲載誌名 Acta Neurochirurgica
148巻
1号
出版年月日 2006-01
Thumnail
著者 栗栖 薫; 有田 和徳; 富永 篤; 迫原 修治; 飯澤 孝司;