著者 KANZAKI, Rieko; MORINO, Hiroyuki; MUKAIDA, Keiko; KUME, Kodai; OHSAWA, Ryosuke; NODA, Yuko; OTSUKI, Sachiko; MIYOSHI, Hirotsugu; KONDO, Takashi; NAKAMURA, Ryuji; KAWAMOTO, Masashi; KAWAKAMI, Hideshi; TSUTSUMI, Yasuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
71巻
1-2号
出版年月日 2022-06
著者 Hara, Noriyuki; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
2号
出版年月日 2016-06
著者 Matsuba, Junji; Otani, Keiko; Satoh, Kenichi; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
65巻
2号
出版年月日 2016-06
著者 Mitsuoka, Takako; Kaseda, Yumiko; Yamashita, Hiroshi; Kohriyama, Tatsuo; Kawakami, Hideshi; Nakamura, Shigenobu; Yamamura, Yasuhiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
51巻
1号
出版年月日 2002-03
著者 Tanaka, Eiji; Maruyama, Hirofumi; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
3号
出版年月日 2011-09
著者 Sakaguchi, Takemasa; Irie, Takashi; Kawabata, Ryoko; Yoshida, Asuka; Maruyama, Hirofumi; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 Neuroscience Letters
505巻
3号
出版年月日 2011
著者 Sugihara, Katsunobu; Maruyama, Hirofumi; Kamada, Masaki; Morino, Hiroyuki; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 Neurobiology of Aging
32巻
10号
出版年月日 2011
著者 Hagiwara, Koichi; Morino, Hiroyuki; Shiihara, Jun; Tanaka, Tomoaki; Miyazawa, Hitoshi; Suzuki, Tomoko; Kohda, Masakazu; Okazaki, Yasushi; Seyama, Kuniaki; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
9号
出版年月日 2011
著者 Tonda, Tetsuji; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Sato, Yuya; Maruyama, Hirofumi; Kawakami, Hideshi; Tashiro, Satoshi; Hoshi, Masaharu; Ohtaki, Megu;
掲載誌名 IPSHU English Research Report Series
28号
出版年月日 2012-03
SelfDOI 10.15027/33625
著者 Kamada, Masaki; Maruyama, Hirofumi; Tanaka, Eiji; Morino, Hiroyuki; Wate, Reika; Ito, Hidefumi; Kusaka, Hirofumi; Kawano, Yuji; Miki, Tetsuro; Nodera, Hiroyuki; Izumi, Yuishin; Kaji, Ryuji; Kawakami, Hideshi;
掲載誌名 Journal of the Neurological Sciences
284巻
1-2号
出版年月日 2009-09-15
著者 Tamura, Hiroki; Kawakami, Hideshi; Kanamoto, Takashi; Kato, Tomoko; Yokoyama, Tomoko; Sasaki, Ken; Izumi, Yuishin; Matsumoto, Masayasu; Mishima, Hiromu K.;
掲載誌名 Journal of the Neurological Sciences
246巻
1-2号
出版年月日 2006-07-15
著者 Ohshita, Tomohiko; Kawakami, Hideshi; Maruyama, Hirofumi; Kohriyama, Tatsuo; Arimura, Kimiyoshi; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Journal of the Neurological Sciences
250巻
1-2号
出版年月日 2006-12-01