Thumnail
著者 Miyoshi, Hirotsugu; Nakamura, Ryuji; Toyota, Yukari; Kondo, Hiroshi; Yasuda, Masako; Yasuda, Toshimichi; Saeki, Noboru; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 Miyoshi, Hirotsugu; Nakamura, Ryuji; Kondo, Takashi; Kato, Takahiro; Yasuda, Toshimichi; Tanaka, Hiroyuki; Hamada, Hiroshi; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 Hamada, Hiroshi; Miyoshi, Hirotsugu; Nakamura, Ryuji; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 横田 真優子; 三好 寛二; 中村 隆治; 近藤 隆志; 加藤 貴大; 安田 季道; 佐伯 昇; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 平田 友里; 三好 寛二; 中村 隆治; 桝田 庸子; 近藤 隆志; 加藤 貴大; 安田 季道; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 三好 寛二; 中村 隆治; 近藤 隆志; 加藤 貴大; 安田 季道; 田中 裕之; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 石井 友美; 讃岐 美智義; 加藤 貴大; 安田 季道; 原木 俊明; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 福田 秀樹; 佐伯 昇; 安田 秀道; 大下 恭子; 中村 隆治; 原木 俊明; 近藤 隆志; 加藤 貴大; 三好 寛二; 田口 志麻; 讃岐 美智義; 仁井内 浩; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
55巻
1号
出版年月日 2019-03-01
Thumnail
著者 Sukhdorj, Elbegzaya; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Yanabe, Kensuke; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
3号
出版年月日 2018-09
Thumnail
著者 野田 祐子; 原木 俊明; 佐伯 昇; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
53巻
3号
出版年月日 2017-09-20
Thumnail
著者 佐藤 浩毅; 近藤 隆志; 原木 俊明; 加藤 貴大; 讃岐 美智義; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
53巻
3号
出版年月日 2017-09-20
Thumnail
著者 佐藤 浩毅; 田口 志麻; 原木 俊明; 大下 恭子; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
53巻
1・2号
出版年月日 2017-06-20
Thumnail
著者 福原 久美; 近藤 隆志; 三好 寛二; 加藤 貴大; 濱田 宏; 河本 昌志;
掲載誌名 麻酔と蘇生
53巻
1・2号
出版年月日 2017-06-20
Thumnail
著者 Nakanuno, Ryuichi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Yoshikawa, Hiroshi; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
3号
出版年月日 2015-09
Thumnail
著者 Kawamoto, Masashi; Fujii, Kohyu; Yuge, Osafumi; Morio, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
38巻
4号
出版年月日 1989-12
Thumnail
著者 Maehara, Yasuhiro; Mukaida, Keiko; Hiyama, Eiso; Morio, Michio; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Saeki, Noboru; Az-Ma, Toshiharu; Fujii, Kohyu; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
49巻
1号
出版年月日 2000-03
Thumnail
著者 Shiroyama, Kazuhisa; Izumi, Hiromichi; Kubo, Takashi; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
4号
出版年月日 2001-12
Thumnail
著者 Tanaka, Hiroyuki; Yamanoue, Takao; Kuroda, Masahiko; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
3号
出版年月日 2001-09
Thumnail
著者 Maehara, Yasuhiro; Kusunoki, Shinji; Kawamoto, Masashi; Yuge, Osafumi; Okida, Motoichi; Kinoshita, Hiroyuki; Nakagawa, Itsuo; Nakao, Masakazu; Sasaki, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
50巻
2号
出版年月日 2001-06