Thumnail
著者 Yoshida, H.; Shinke, A.; Kawano, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-04-27
Thumnail
著者 Yoshida, H.; Hayashi, Y.; Ito, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-04-14
Thumnail
著者 Yoshida, H.; Takemoto, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-02-03
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto;
掲載誌名 ACS Catalysis
6巻
3号
出版年月日 2016-02-03
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto;
掲載誌名 The Chemical Record
16巻
1号
出版年月日 2016-01-20
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Seki, Michinari; Kageyuki, Ikuo; Osaka, Itaru; Hatano, Sayaka; Abe, Manabu;
掲載誌名 ACS Omega
2巻
9号
出版年月日 2017-09-18
Thumnail
著者 Takaki, Ken; Hino, Makoto; Ohno, Akira; Komeyama, Kimihiro; Yoshida, Hiroto; Fukuoka, Hiroshi;
掲載誌名 Beilstein Journal of Organic Chemistry
13巻
出版年月日 2017-08-30
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Takemoto, Yuki; Kamio, Shintaro; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
掲載誌名 Organic Chemistry Frontiers
4巻
7号
出版年月日 2017-04-10
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Kimura, Miki; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
掲載誌名 Organometallics
36巻
7号
出版年月日 2017-03-24
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Kubo, Teruhiko; Kuriki, Hitoshi; Osaka, Itaru; Takaki, Ken; Ooyama, Yousuke;
掲載誌名 ChemistrySelect
2巻
11号
出版年月日 2017-04-13
Thumnail
著者 Tanaka, Hideya; Kuriki, Hitoshi; Kubo, Teruhiko; Osaka, Itaru; Yoshida, Hiroto;
掲載誌名 Chemical Communications
55巻
46号
出版年月日 2019-06-11
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Shinji; Tada, Yosuke; Yoshida, Hiroto; Sakamaki, Koichi; Kunai, Atsutaka; Kunugi, Yoshihito;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
5号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ohshita, Joji; Kangai, Sinji; Yoshida, Hiroto; Kunai, Atsutaka; Kajiwara, Shotaro; Ooyama, Yousuke; Harima, Yutaka;
掲載誌名 Journal of Organometallic Chemistry
692巻
4号
出版年月日 2007