著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Tanaka, Miki; Tsuji, Mayumi; Kawamoto, Toshihiro; Kawato, Suguru; F. A. Vogel, Christoph; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-07-24
著者 Shishido, Yurina; Baba, Takashi; Sato, Tetsuya; Shima, Yuichi; Miyabayashi, Kanako; Inoue, Miki; Akiyama, Haruhiko; Kimura, Hiroshi; Kanai, Yoshiakira; Ishihara, Yasuhiro; Haraguchi, Shogo; Miyazaki, Akira; Rozman, Damjana; Yamazaki, Takeshi; Choi, Man-Ho; Ohkawa, Yasuyuki; Suyama, Mikita; Morohashi, Ken-ichirou;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-02-02
著者 Baba, Takashi; Otake, Hiroyuki; Inoue, Miki; Sato, Tetsuya; Ishihara, Yasuhiro; Moon, Ju-Yeon; Tsuchiya, Megumi; Miyabayashi, Kanako; Ogawa, Hidesato; Shima, Yuichi; Wang, Lixiang; Sato, Ryuichiro; Yamazaki, Takeshi; Suyama, Mikita; Nomura, Masatoshi; Choi, Man Ho; Ohkawa, Yasuyuki; Morohashi, Ken-ichirou;
掲載誌名 Communications Biology
1巻
出版年月日 2018-03-22
著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Oguro, Ami; Chiba, Yoichi; Ueno, Masaki; Tsuji, Mayumi; Vogel, Christoph F. A.; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
1号
出版年月日 2019-09-25
著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Ishida, Atsuhiko; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Journal of Biological Chemistry
290巻
37号
出版年月日 2015-09-11
著者 Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Tanaka, Miki; Tsuji, Mayumi; Kawamoto, Toshihiro; Kawato, Suguru; Vogel, Christoph F. A.; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2014-07-24
著者 Ishida, Atsuhiko; Tsumura, Kumiko; Oue, Megu; Takenaka, Yasuhiro; Shigeri, Yasushi; Goshima, Naoki; Ishihara, Yasuhiro; Hirano, Tetsuo; Baba, Hiromi; Sueyoshi, Noriyuki; Kameshita, Isamu; Yamazaki, Takeshi;
掲載誌名 BioMed Research International
2013巻
出版年月日 2013
著者 Higo, Shimpei; Hojo, Yasushi; Ishii, Hirotaka; Komatsuzaki, Yoshimasa; Ooishi, Yuuki; Murakami, Gen; Mukai, Hideo; Yamazaki, Takeshi; Nakahara, Daiichiro; Barron, Anna; Kimoto, Tetsuya; Kawato, Suguru;
掲載誌名 PLoS ONE
6巻
7号
出版年月日 2011
著者 Yamazaki, Takeshi; Aoki, Sinya; Burkhalter, Rudolf; Fukugita, Masataka; Hashimoto, Shoji; Ishizuka, Naruhito; Iwasaki, Yoichi; Kanaya, Kazuyuki; Kaneko, Takashi; Kuramashi, Yoshinobu; Okawa, Masanori; Taniguchi, Yusuke; Ukawa, Akira; Yoshie, Tomoteru;
掲載誌名 Physical review D
65巻
1号
出版年月日 2001-11-20