Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Ueno, Yasuhiro; Sakai, Junko; Mori, Junta;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
35巻
出版年月日 1998-03
Thumnail
著者 長澤 和也;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
36巻
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Shiomoto, Akihiro; Tadokoro, Kazuaki; Ishida, Yukimasa;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
36巻
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 長澤 和也;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
36巻
出版年月日 1999-03
Thumnail
著者 Ho, Ju-shey; Nagasawa, Kazuya;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
38巻
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Ho, Ju-shey; Nagasawa, Kazuya;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
38巻
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Ohtsuka, Susumu; Saeki, Seiji; Ohtani, Shuji; Zhu, Gen Hai; Shiomoto, Akihiro;
掲載誌名 遠洋水産研究所研究報告
38巻
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko; Awakura, Teruhiko;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
41号
出版年月日 1987-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
45号
出版年月日 1991-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko; Dubinin, Vladimir A.;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
48号
出版年月日 1994-03
Thumnail
著者 Urawa, Shigehiko; Nagasawa, Kazuya;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
49号
出版年月日 1995-03
Thumnail
著者 Awakura, Teruhiko; Nagasawa, Kazuya; Urawa, Shigehiko;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
49号
出版年月日 1995-03
Thumnail
著者 長澤 和也; 帰山 雅秀;
掲載誌名 北海道さけ・ますふ化場研究報告
49号
出版年月日 1995-03
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Mukai, Tetsuya; Sota, Kazushi; Yamauchi, Takeo;
掲載誌名 Biogeography
12巻
出版年月日 2010-10-20
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Katahira, Hirotaka; Mizuno, Kouki;
掲載誌名 Biogeography
12巻
出版年月日 2010-10-20
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Kikuchi, Motohiro; Arakane, Yorika;
掲載誌名 Biogeography
12巻
出版年月日 2010-10-20
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Katahira, Hirotaka; Tomikawa, Ko;
掲載誌名 Biogeography
12巻
出版年月日 2010-10-20
Thumnail
著者 Mizuno, Kouki; Nagasawa, Kazuya;
掲載誌名 Biogeography
12巻
出版年月日 2010-10-20
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Kikuchi, Motohiro; Arakane, Yorika; Yusa, Seimei;
掲載誌名 Biogeography
11巻
出版年月日 2009-08-20
Thumnail
著者 Nagasawa, Kazuya; Hirai, Makiko;
掲載誌名 Biogeography
11巻
出版年月日 2009-08-20