Thumnail
著者 Nakai, Toshihiro; Mori, Koh-ichiro; Muroga, Kiyokuni; Mekuchi, Takayuki;
掲載誌名 Nippon Suisan Gakkaishi
57巻
8号
出版年月日 1991
Thumnail
著者 Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
80巻
2号
出版年月日 2008-07-07
Thumnail
著者 Ito, Yu; Okinaka, Yasushi; Mori, Koh-Ichiro; Sugaya, Takuma; Nishioka, Toyohiro; Oka, Masakazu; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
79巻
3号
出版年月日 2008-05-08
Thumnail
著者 Mori, Koh-ichiro; Mangyoku, Tomio; Iwamoto, Tokinori; Arimoto, Misao; Tanaka, Shinji; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
57巻
1-2号
出版年月日 2003-12-03
Thumnail
著者 Park, Se Chang; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
53巻
1号
出版年月日 2003-01-22
Thumnail
著者 Ooyama, Tsuyoshi; Hirokawa, Yusuke; Minami, Takayuki; Yasuda, Hiroshi; Nakai, Toshihiro; Endo, Makoto; Ruangpan, Lila; Yoshida, Terutoyo;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
51巻
3号
出版年月日 2002-10-04
Thumnail
著者 Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Furusawa, Iwao;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
43巻
2号
出版年月日 2000-11-14
Thumnail
著者 Iwamoto, Tokinori; Mori, Koh-ichiro; Arimoto, Misao; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
39巻
1号
出版年月日 1999-12-22
Thumnail
著者 Totland, Geir K.; Grotmo, Sindre; Morita, Yuseku; Nishioka, Toyohiro; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
38巻
3号
出版年月日 1999-11-30
Thumnail
著者 Nakai, Toshihiro; Sugimoto, R.; Park, K.-H.; Matsuoka, Satoru; Mori, Koh-ichiro; Nishioka, Toyohiro; Maruyama, Keigo;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
37巻
1号
出版年月日 1999-06-23
Thumnail
著者 Sugumar, G.; Nakai, Toshihiro; Hirata, Yasushi; Matsubara, D.; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
33巻
2号
出版年月日 1998-06-19
Thumnail
著者 Park, K.-H.; Matsuoka, Satoru; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
29巻
2号
出版年月日 1997-05-22
Thumnail
著者 Nguyen, H.D.; Mushiake, Keiichi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
28巻
2号
出版年月日 1997-02-13
Thumnail
著者 Genmoto, K.; Nishizawa, Toyohiko; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
24巻
3号
出版年月日 1996-03-07
Thumnail
著者 Nguyen, H.D.; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
24巻
2号
出版年月日 1996-02-01
Thumnail
著者 Nishizawa, Toyohiko; Mori, Koh-ichiro; Nakai, Toshihiro; Furusawa, Iwao; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
18巻
出版年月日 1994-02-24
Thumnail
著者 Kanno, Tsuyoshi; Nakai, Toshihiro; Muroga, Kiyokuni;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
8巻
出版年月日 1990-03-06
Thumnail
著者 Furusawa, Ryo; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Journal of General Virology
87巻
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Kawanishi, Michiko; Yoshida, Teruyoyo; Kijima, Mayumi; Yagyu, Kazuhiro; Nakai, Toshihiro; Okada, Sanae; Endo, Akihito; Murakami, Masaru; Morita, Hidetoshi; Suzuki, Shoko;
掲載誌名 Letters in Applied Microbiology
44巻
5号
出版年月日 2007-05
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Microbial Pathogenesis
41巻
6号
出版年月日 2006-12