Thumnail
著者 Fukumori, Rika; Sugino, Toshihisa; Shingu, Hiroyuki; Moriya, Naoko; Hasegawa, Yoshihisa; Kojima, Masayasu; Kangawa, Kenji; Obitsu, Taketo; Kushibiki, Shiro; Taniguchi, Kouzo;
掲載誌名 Domestic Animal Endocrinology
42巻
2号
出版年月日 2012