Thumnail
著者 Sumiya, Sadanobu; Kubota, Yuka; Oumi, Yasunori; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
掲載誌名 Applied Catalysis A: general
372巻
1号
出版年月日 2010-01-015
Thumnail
著者 Goto, Daisuke; Harada, Yasumitsu; Furumoto, Yoshiyasu; Takahashi, Atsushi; Fujitani, Tadahiro; Oumi, Yasunori; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
掲載誌名 Applied Catalysis A-General
383巻
1-2号
出版年月日 2010-07-31
Thumnail
著者 Furumoto, Yoshiyasu; Tsunoji, Nao; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
掲載誌名 Applied Catalysis A: General
417巻
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Itakura, Masaya; Goto, Ikuhiro; Takahashi, Atsushi; Fujitani, Tadahiro; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
掲載誌名 Microporous and Mesoporous Materials
144巻
1-3号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Goto, Ikuhiro; Itakura, Masaya; Shibata, Syohei; Honda, Koutaro; Ide, Yusuke; Sadakane, Masahiro; Sano, Tsuneji;
掲載誌名 Microporous and Mesoporous Materials
158巻
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ogo, Shuhei; Moroi, Sachie; Ueda, Tadaharu; Komaguchi, Kenji; Hayakawa, Shinjirou; Ide, Yusuke; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
掲載誌名 Dalton Transactions
42巻
19号
出版年月日 2013
Thumnail
著者 Hayashi, Akio; Nur Khoiru Wihadi, Muh; Ota, Hiromi; Xavier, López; Ichihashi, Katsuya; Nishihara, Sadafumi; Inoue, Katsuya; Tsunoji, Nao; Sano, Tsuneji; Sadakane, Masahiro;
掲載誌名 ACS Omega
3巻
2号
出版年月日 2018-02-27