Thumnail
著者 Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
Thumnail
著者 Horimasu, Yasushi; Ishikawa, Nobuhisa; Tanaka, Sonosuke; Hirano, Chihiro; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Fujitaka, Kazunori; Hamada, Hironobu; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 BMC Cancer
17巻
出版年月日 2017-04-12
Thumnail
著者 Nagao, Saeko; Hattori, Noboru; Fujitaka, Kazunori; Iwamoto, Hiroshi; Ohshimo, Shinichiro; Kanehara, Masashi; Ishikawa, Nobuhisa; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
1号
出版年月日 2011-03
Thumnail
著者 Mukaida, Kenichi; Hattori, Noboru; Kondo, Keiichi; Morita, Naoki; Murakami, Isao; Haruta, Yoshihiro; Yokoyama, Akihito; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Phytomedicine
18巻
8-9号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Kondo, Tomohiro; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Murai, Hiroshi; Haruta, Yoshinori; Hirohashi, Nobuyuki; Tanigawa, Koichi; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Respiratory Research
12巻
出版年月日 2011-03-22
Thumnail
著者 Ochiai, Mariko; Nakashima, Ayumu; Takasugi, Norihisa; Kiribayashi, Kei; Kawai, Toru; Usui, Koji; Shigemoto, Kenichiro; Hamaguchi, Naoki; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
掲載誌名 Nephron Clinical Practice
117巻
1号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Senoo, Tadashi; Hattori, Noboru; Tanimoto, Takuya; Furonaka, Makoto; Ishikawa, Nobuhisa; Fujitaka, Kazunori; Haruta, Yoshinori; Murai, Hiroshi; Yokoyama, Akihito; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Thorax
65巻
4号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Ohashi, Norihiko; Ito, Chikako; Fujikawa, Rumi; Yamamoto, Hideya; Kihara, Yasuki; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Metabolism-Clinical and Experimental
58巻
7号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 Hirata, Shintaro; Hattori, Noboru; Ishikawa, Nobuhisa; Fujitaka, Kazunori; Kumagai, Kazuhiko; Taooka, Yasuyuki; Haruta, Yoshinori; Yokoyama, Akihito; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Modern Rhenmatology
18巻
1号
出版年月日 2008
Thumnail
著者 Takahashi, Shunsuke; Taniguchi, Yoshihiko; Nakashima, Ayumu; Arakawa, Tetsuji; Kawai, Toru; Doi, Shigehiro; Ito, Takafumi; Masaki, Takao; Kohno, Nobuoki; Yorioka, Noriaki;
掲載誌名 Nephron Experimental Nephrology
112巻
2号
出版年月日 2009
Thumnail
著者 服部 登; 三宅 正幸; 横山 彰仁; 河野 修興;
Thumnail
著者 Kuratsune, Masatoshi; Masaki, Takao; Hirai, Takayuki; Kiribayashi, Kei; Yokoyama, Yukio; Arakawa, Tetsuji; Yorioka, Noriaki; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Nephrology
12巻
6号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Ohnishi, Hiroshi; Yokoyama, Akihito; Yasuhara, Yoshifumi; Watanabe, Akira; Naka, Tetsuji; Hamada, Hironobu; Abe, Masahiro; Nishimura, Kazutaka; Higaki, Jitsuo; Ikezoe, Junpei; Kohno, Nobuoki;
掲載誌名 Thorax
58巻
出版年月日 2003