Thumnail
著者 Sasada, Mahito; Uemura, Makoto; Fukazawa, Yasushi; Kawabata, Koji S.; Itoh, Ryosuke; Sakon, Itsuki; Fujisawa, Kenta; Kadota, Akiko; Ohsugi, Takashi; Yoshida, Michitoshi; Yasuda, Hajimu; Yamanaka, Masayuki; Sato, Shuji; Kino, Masaru;
掲載誌名 Publications of the Astronomical Society of Japan
64巻
3号
出版年月日 2012-06-25
Thumnail
著者 Kawabata, Koji; Tanaka, Masaomi; Maeda, Keiichi; Hattori, Takashi; Nomoto, Ken'ichi; Tominaga, Nozomu; Yamanaka, Masayuki;
掲載誌名 Astrophysical Journal
697巻
1号
出版年月日 2009