Thumnail
著者 Nishikawa, Kazuo; Fujimura, Takashi; Ota, Yasuhiro; Abe, Takuya; ElRamlawy, Kareem Gamal; Nakano, Miyako; Takado, Tomoaki; Uenishi, Akira; Kawazoe, Hidechika; Sekoguchi, Yoshinori; Tanaka, Akihiko; Ono, Kazuhisa; Kawamoto, Seiji;
掲載誌名 World Allergy Organization Journal
9巻
1号
出版年月日 2016-09-06
Thumnail
著者 Fujimura, Takashi; Kawamoto, Seiji;
掲載誌名 Allergology International
64巻
4号
出版年月日 2015-10
Thumnail
著者 Nakano, Toshiaki; Lai, Chia-Yun; Goto, Shigeru; Hsu, Li-Wen; Kawamoto, Seiji; Ono, Kazuhisa; Chen, Kuang-Den; Lin, Chih-Che; Chiu, King-Wah; Wang, Chih-Chi; Cheng, Yu-Fan; Chen, Chao-Long;
掲載誌名 PLoS ONE
7巻
5号
出版年月日 2012