Thumnail
著者 Shimizu, Yoshitaka; Tanigawa, Koichi; Ishikawa, Masami; Ouhara, Kazuhisa; Oue, Kana; Yoshinaka, Taiga; Kurihara, Hidemi; Irifune, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
63巻
1-3号
出版年月日 2014-09
Thumnail
著者 Fujita, Tsuyoshi; Kishimoto, Akiyoshi; Shiba, Hideki; Hayashida, Kouichi; Kajiya, Mikihito; Uchida, Yuushi; Matsuda, Shinji; Takeda, Katsuhiro; Ouhara, Kazuhisa; Kawaguchi, Hiroyuki; Abiko, Yoshimitsu; Kurihara, Hidemi;
掲載誌名 Biochemical pharmacology
79巻
10号
出版年月日 2010-05